Ugrás a tartalomra

Szellemi Teljesítmények

Szellemi Teljesítmények

IO1 - A vidéki örökség értelmezésének új kompetenciáinak módszertani útmutatója

Anyag a formális és nem formális szakképzés tanárai, oktatói és nevelői számára, amely két különböző fő részt tartalmaz:

 

Az európai vidéki örökség szakosodott tolmácsainak képzését célzó új szakmai kompetenciák rendszerezésére és leírására szolgáló tananyag. Több kompetenciaegységet tartalmaz majd a szakmai profil kialakításával és a megfelelő tantervi elemekkel (célok, végső készségek, értékelési kritériumok, tartalmi program stb.). Néhány szakmai családban egészen új szempontokat fog tartalmazni, mint például: a kulturális örökség európai dimenziója, a népi kulturális megnyilvánulások, a szellemi örökség, a helyi kézművesség és termékek felértékelése, az európai vidéki területek kulturális sokszínűsége, valamint a kultúrák és a generációk közötti csere, többek között.

 

Innovatív pedagógiai technikák és módszertanok, amelyek aktív és érzelmi módszereken alapulnak, amelyek a tanulót helyezik a folyamat középpontjába, és a felfedezések és tapasztalatok főszereplőjévé teszik, nem pedig csak az információk befogadójává. Ezen túlmenően a tanítási-tanulási folyamatban az örökség értelmezési technikáinak használatán alapulnak, mivel ez a legjobb módja annak, hogy a jövő szakembereit e módszer használatára képezzék.

 

Az útmutató példákat fog tartalmazni az európai tapasztalatokkal és az új kompetenciák integrálására irányuló intézkedésekkel kapcsolatos bevált gyakorlatokra is, hogy kiegészítse az európai országokban, különösen a partnerségben részt vevő országokban meglévő képzési kínálatot.

IO2 - Strukturált tanfolyam

Az európai vidéki örökség átadásáról és fenntartható használatáról szóló forrásokkal segíti a tanárok képzését a leendő szakemberek turisztikai vagy környezeti neveléssel kapcsolatos képzése során.

 

Tanárok, oktatók és nevelők számára készült anyag, amely a vidéki kulturális örökséggel kapcsolatos témákról, valamint az európai örökség fogalmáról és kereteiről szóló tanulási modulokból áll, ami elengedhetetlen a közös európai örökségünk fontosságának tudatosításához. Emellett európai szintű példákat és gyakorlati tapasztalatokat is tartalmaz: az Európa különböző régióiból, különösen a projekttársulás országaiból származó örökségi érdekeltségű elemek lehető legnagyobb változatosságát, valamint a gyakorlati értelmezési projektek blokkját.

 

Ezért a program globális képzést próbál nyújtani a tanárok számára Európa hatalmas vidéki örökségéről, megpróbálja összefogni a különböző európai vidéki területek rejtett örökségét, és bevonja az európai dimenziót, hozzájárulva a szakképzés nemzetközivé válásához és minőségének javításához.

IO3 - "Vidéki örökség" képzési platform

E-Learning platform (MOODLE-típusú) a vidéki örökség értelmezésével kapcsolatos tájékoztatás és tanulás biztosítása a diákok és a nagyközönség számára, a vidéki területeken a fiatalok szakszerűsítésének és minőségi munkájának előmozdítása, a turisztikai ágazat versenyképességének és a vidéki örökség körüli gazdasági tevékenységeknek a növelése, a digitális készségek fejlesztésének elősegítése mellett.

 

A projekt magában foglal egy online tanfolyamot az egész életen át tartó tanuláshoz, amelyet kifejezetten a turisztikai szakemberek, a diákok és a vidéki lakosság számára terveztek, és amely a projekt ideje alatt, de annak befejezése után is elérhető lesz nyílt regisztrációval bárki számára, aki érdeklődik iránta.

 

Ezenkívül ez a platform hozzájárul az EU által az egész életen át tartó tanulás, az aktív polgári szerepvállalás és a foglalkoztatás szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett kompetenciák, például a tanulás tanulásának kompetenciája, a szociális és állampolgári kompetenciák vagy a digitális kompetenciák előmozdításához.

 

Ezen túlmenően az IKT-platform kommunikációs eszközöket és a vidéki örökség hasznosítására és felhasználására vonatkozó információkat tartalmazó adatbázist (a vidéki turizmus ágazatában működő vállalatok és egyéb szervezetek listáját) is tartalmazni fog, valamint a közösségi hálózatok és multimédiás eszközök integrálásával egy összekapcsolt közösségi felhasználó létrehozását fogja szolgálni. A platform lehetővé teszi majd többek között az érdekes, oktatási vagy örökséggel kapcsolatos platformokra mutató linkek beillesztését is: Open Education Europe portál, Europeana portál, Heritage Interpretation Association honlapja stb.